Η Τσακωνική Διάλεκτος
The Tsakonian Dialect


Καούρ εκάνατε!
Καλώς ήρθατε!
Welcome!

Αυτός ο ιστότοπος (τώρα υπό
κατασκευή) αφιερώνεται στην
Τσακωνική διάλεκτο, της Νέας
Ελληνικής γλώσσας.


This site, currently in the early stages
of construction, will become an
internet resource for the Tsakonian
dialect of Modern Greek

English

Ελληνικά