elona sign
 • Α3.1 , πληθ/pl.
 • Α3.2 , πληθ/pl.-λε
 • Α3.3 , πληθ/pl.-αε
 • A. Κλίσεις ονομάτων   Noun Declensions

  Α3. Ουδέτερα  Neuter nouns

  Α3.1 θηλυκά σε , πληθ.   fem. nouns in , pl.
  α Ёίντα  ρίζα, root
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. α Ёίντα [a ʃínda] οι Ёίντε [i ʃínde]
  Γεν. Gen. τα Ёίντα [ta ʃínda] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: αμέρα [améra] ημέρα day, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top