Η Τσακωνική Διάλεκτος
The Tsakonian Dialect
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
Καούρ εκάνερε! Tσ'εσ'ποίου; Όρεγι έμε νιούντε τσακώνικα

Καλώς ήλθες! Τι κάνεις; Εδώ μιλάμε τσακώνικα

Welcome! How are you? We speak Tsakonian here

Τα τσακώνικα είνι πρεЁού παλιά γρούσσα μ' ατЁά ιστορία. Είνι τЀαι α γρούσσα Њ' είνι νιούντε οι ΤσάκωЈοι πάσα μέρα. Όρεγι θα ρέσερε πληροφορίε για τα τσακώνικα, ιστορία τα γρουσσέ, τα γραμμακική, ταν προφορά, ηχογραφήσε, κείμενα κ.α. Μόνε ποίε λίγα πομονή αφού νι έμε σάζουντε το site ακόνη. Αν εσ'θέου να μάθερε πλέτερα για τα γρούσσα νάμου, έα τάσου!

Τα τσακώνικα είναι αρχαία γλώσσα με μεγάλη ιστορία. Είναι και η γλώσσα που μιλάνε οι Τσάκωνες καθημερινά. Εδώ θα βρεις πληροφορίες για τα τσακώνικα, ιστορία της γλώσσας, τη γραμματική, την προφορά, ηχογραφήσεις, κείμενα κ.α. Μόνο κάνε λίγη υπομονή αφού φτιάχνουμε το site ακόμα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τη γλώσσα μας, έλα μέσα!

Tsakonian is an ancient language with a big history. It is also the language the Tsakonians speak every day. Here you'll find information on Tsakonian, language history, pronunciation, recordings, texts etc. Just be a bit patient because we're still putting the site together. If you want to find out more about our language, come inside!